problem równoczesności lub przedwczesności przyczyny względem skutku

problem równoczesności lub przedwczesności przyczyny względem skutku

List od Jana Patočki z 22.05.1949