Problemy kultury artystycznej w Polsce Ludowej

Problemy kultury artystycznej w Polsce Ludowej

Zaproszenie na dyskusję naukową z b.d.