problemy logiczne

problemy logiczne

List od Edmunda Husserla z 19.03.1930