problemy wizowe

problemy wizowe

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.10.1966