problemy z wyjazdem

problemy z wyjazdem

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.10.1966