promotor

promotor

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.03.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.01.1967

List do Henryka Elzenberga z 03.03.1964

List od Henryka Elzenberga z 06.03.1964