propozycja publikacji

propozycja publikacji

List od Stefana Morawskiego z 10.12.1965