propozycja wydawnicza

propozycja wydawnicza

List od Ireny Krońskiej z 29.12.1967