propozycje personalne

propozycje personalne

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.11.1965