propozycje postaci

propozycje postaci

List od Hanny Malewskiej z 17.01.1969