prośba o druk

prośba o druk

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.10.1920