prośba o pomoc

prośba o pomoc

List od Fritza Kaufmanna z 03.11.1935

List od Ireny Sławińskiej z 17.11.1968