protokoły

protokoły

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1961