przeczucia

przeczucia

List od Władysława Witwickiego z 13.10.1921

List od Władysława Witwickiego z 01.10.1921