przedmiot estetyki

przedmiot estetyki

List od Stefana Morawskiego z 07.12.1961