przedmiot filozofii

przedmiot filozofii

List od Władysława Witwickiego z 25.12.1922