Przedmiot i jego cechy

Przedmiot i jego cechy

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.08.1922