przedmiot teorii poznania

przedmiot teorii poznania

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01.12.1935