przedmioty

przedmioty

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 24.03.1943

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931