przedmioty czysto intencjonalne

przedmioty czysto intencjonalne

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967