przedmioty intencjonalnie budowane

przedmioty intencjonalnie budowane

List od Stefana Morawskiego z 25.01.1964