Przednaukowe przeświadczenia o dziele muzycznym

Przednaukowe przeświadczenia o dziele muzycznym

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1933