przedstawiciel fenomenologii

przedstawiciel fenomenologii

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1948