przedstawiciel PTF

przedstawiciel PTF

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 17.07.1948