przekład Arystotelesa

przekład Arystotelesa

List od Danieli Gromskiej z 13.01.1952

List od Konstantego Michalskiego z 09.02.1939