przekład Husserla

przekład Husserla

List od Kazimierza Twardowskiego z 26.10.1915