przekład tekstów filozoficznych

przekład tekstów filozoficznych

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 05.05.1949