przepisy migracyjne

przepisy migracyjne

List od Manfreda Kridla z 11.09.1946