przepisy niemieckie

przepisy niemieckie

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.12.1934