przepisy pragmatyki austriackiej

przepisy pragmatyki austriackiej

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.05.1924