przewodniczący komisji egzaminacyjnej

przewodniczący komisji egzaminacyjnej

List od Hansa Corneliusa z 06.10.1938