Przewodniczący Komitetu Zjazdowego

Przewodniczący Komitetu Zjazdowego

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.03.1923