przezwyciężenie materializmu

przezwyciężenie materializmu

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.10.1934