przeżycie literackie

przeżycie literackie

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.01.1937