przeżycie postępu

przeżycie postępu

List od Stefana Szumana z 02.06.1942