przyczyna

przyczyna

List od Jana Patočki z 22.05.1949