przydział papieru

przydział papieru

List od Ireny Krońskiej z 05.10.1947