przyjęcie nagrody

przyjęcie nagrody

List do Stefana Żółkiewskiego z 30.12.1967