publikacja ekstraktów z dzieł

publikacja ekstraktów z dzieł

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1933