publikacja tekstów

publikacja tekstów

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 17.02.1949

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 01.10.1948

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 05.05.1949