punkt kulminacyjny

punkt kulminacyjny

List do Stefana Morawskiego z 21.11.1964