pytania dzieci

pytania dzieci

List od Stefana Szumana z 03.12.1936

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 10.11.1936