/
EN

List od Stefana Szumana z 03.12.1936

n      DR. FIL. I MED. STEFAN SZUMAN
n                   PROFESOR U. J.
STUDJUM PEDAGOGICZNE UNIW. JAGIELL.
 n                       KRAKÓW
n          STRASZEWSKIEGO 27 PT.

n          n           3.XII. 36.

 

n    Wielce Szanowny i Drogi
  n          n          n       Panie Kolego!

Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby Pan zechciał rzucić okiem na te małą rozprawkę, którą oddaje za jakieś 10 dni do druku do Kwartal. Filoz. Jako nie filozofowi mogły mi się zdarzyć jakieś sformułowania czy twierdzenia, budzące wątpliwości. To też chciałbym tego uniknąć.
„Essentiale Fragen” przeczytałem z wielkim zainteresowaniem i w książce o pytaniach pozwoliłem sobie umieścić kilka obszernych cytatów. Będę też taki śmiały, i przyśle Panu wkrótce z tej książki część teoretyczną, żeby Pan łaskawie zbadał pewne tłumaczenia cytatów z książki Pana i łaskawie wyraził swój pogląd na te teoretyczne moje podstawowe założenia.
Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że aż prosi się o to, żeby pytania dzieci opracować tak ściśle i podstawowo od strony logiki, jak pan to zrobił w swój pięknej pracy, ale temu zadaniu nie podołam i muszę się ograniczyć do analizy psychologicznej i rozwojowej, dając tylko pewien zasadniczy fundament teoretyczny, który właśnie ma Pan poznać.
Proszę wybaczyć mi śmiałość, o która zwracam się do pana absorbując cenny czas Pana Kolegi i przyjąć wyrazy podziękowania za życzliwie w to włożony trud.

              n                                             Serdeczne pozdrowienia łączy

         n                                                                Stefan Szuman