/
EN

List od Ireny Krońskiej z 11.02.1955

      v                        v                             v                             v                          Warszawa, 11.2.55

Szanowny i Drogi Panie Profesorze,

dziś dopiero odpisuję, bo spraw zaległych i zajęć mam tyle, że z trudem sobie radzę (a właściwie nie radzę) – a przytem Myzia wciąż jeszcze nie jest zupełnie wykurowana.
      v           Posiedzenie Komitetu odbędzie się – jak już pisałam – w sobotę 19-go bm. Ale czy Pan Profesor nie zechciałby przyjechać już na 18-go (piątek), dla omówienia szeregu drobnych spraw związanych z Krytyką. Mamy ten tekst oddać do produkcji w drugiej dekadzie miesiąca, tj. najpóżniej 19-go. Całość po przepisaniu czytał Dańcewicz oraz jeden z naszych korektorów (XXX). W trakcie tje lektury (która jest zakończona) wyłoniła się pewna ilość wątpliwości (drobnych stylistycznych, opuszczeń jakiegoś wyrazu, wzgl. zaznaczenia cyferki odsyłającej do przypisu, którego nie ma). Te wszystkie wątpliwości wyżej wymienieni w tempie – niestety – błyskawicznym – mnie referują i te, które można rozstrzygnąć, rozstrzygamy. Wszystkie drobne zmiany, jakie się w związku z tym wprowadza, p. XXX notuje na oryginalnym maszynopisie Pana Profesora. Teraz chodziłoby o to, ażeby z rozstrzygnięciem pozostających jeszcze wątpliwości oraz akceptacją pewnych zmian nie czekać do otrzymania szpalt, ale – ile się da – załatwić jeszcze w maszynopisie. Gdyby Pan Profesor mógł przyjechać na 18-go i cały piątek przeznaczyć na omówienie tych rzeczy, byłoby bardzo dobrze
      v           I jeszcze druga sprawa. Oddając maszynopis jesteśmy obecnie obowiązani dołączać materiał ilustracyjny. Chodziłoby więc o wybranie portretu Kanta (zapewne z pośród tych, które swego czasu, do „Uzasadnienia”, przysłała nam Iza) oraz XXX tytułowe pierwszego wydania A i B. Czy te ostatnie mógłby Pan Profesor dać do XXX w Krakowie (jeżeli są dostępne?) – rachunek za wykonanie zdjęć oczywiście pokrylibyśmy.
      v           Myślę, że już tu w Warszawie dam Panu Profesorowi materiały z zebrań Komitetu (do Kanta), a po rozmowie w sprawie tych wątpliwości przekładowych poślemy pocztą dworcową oba egzemplarze Krytyki wypożyczone od Pana Profesora.
      v           Ponieważ zobaczymy się niedługo,
      v           kończę już.
      v                 v                 v          v                  Łączę serdeczne wyrazy
      v                 v                 v                 v             v                           I Krońska