quasi czasowa struktura

quasi czasowa struktura

List do Zofii Lisssy z 8.09.1949