reakcja przyjemności

reakcja przyjemności

List od Stefana Szumana z 08.01.1942