recenzja estetyka

recenzja estetyka

List od Stefana Morawskiego z 30.10.1968