recenzja Husserla

recenzja Husserla

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.11.1927

List od Kazimierza Twardowskiego z 22.10.1927