recenzja rozprawy Mysłakowskiego

recenzja rozprawy Mysłakowskiego

List od Kazimierza Twardowskiego z 18.03.1925