recepcja dzieł

recepcja dzieł

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 15.05.1924

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.02.1924